Категория: Penny stosks

В миналото Penny stosks се считаха за всякакви акции, които се търгуват за по-малко от един долар на акция. Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) промени дефиницията, така че да включва всички акции, търгуващи се под пет долара. SEC е независима федерална правителствена агенция, отговорна за защитата на инвеститорите, тъй като те поддържат справедливо и правилно функциониране на пазарите на ценни книжа.

Penny stosks обикновено се свързват с малки компании и се търгуват рядко, което означава, че те имат липса на ликвидност или готови купувачи на пазара. В резултат на това инвеститорите може да се затруднят при продажбата на акции, тъй като по това време може да няма купувачи.

Поради липсата на ликвидност, широки спредове между оферти или котировки на цените и малки размери на компаниите, Penny stosks обикновено се считат за силно спекулативни. С други думи, инвеститорите могат да загубят значителна сума или цялата си инвестиция.

Penny stosks

Акции на Stabilis Energy, Inc

Stabilis Energy, Inc. е интегриран доставчик на малки, мащабни услуги за производство на втечнен природен газ („ВПГ“) на множество крайни пазари в Северна Америка. Stabilis безопасно достави над 200 милиона галона втечнен природен газ чрез над 20 000 доставки на...